you’re beautiful final chapter 1


You are Beautiful Final pemain : 1.    Jang Geun Seok as Huang Tae Kyung 2.    Jung Yong Hwa as Kang Shin Woo 3.    Park Shin Yie as Go Min Nyu and Go Min… Continue reading